Startsida Umeå kommun

SCA Arena, vinnare av stadsmiljöpriset 2016. Foto: Mattias Lönneborg

Stadsmiljöpriset

För att tillvarata det engagemang som finns bland umeborna i frågor om den gemensamma stadsmiljön och för att uppmuntra projekt som bidrar till en vackrare och mer attraktiv stad har Umeå kommun inrättat ett stadsmiljöpris. Priset ska gå till en nyligen genomförd förbättring av stadsmiljön i Umeå kommun. Det kan vara exempelvis en park, gata, trädgård, byggnad eller konstverk. Insatsen kan vara att återställa, bevara, förnya eller på annat sätt förändra en del av stadsmiljön, inom- eller utomhus.

Alla umebor kan vara med och nominera kandidater. Efter nomineringsperioden tar urvalsprocessen vid. Representanter från byggnadsnämnden, tekniska nämnden och kulturnämnden utser tillsammans med Umeå kommuns gestaltningsgrupp de kandidater som går vidare till röstning.

Priset består av en utmärkelse i form av en plakett formgiven av lokala bronskonstnären Antti Savela, som sätts upp i direkt anslutning till projektet.

Tidigare vinnare

2016: SCA Arena, Obbola
2015: Graffitimålningen på Vildmannavallens läktare
2014: Inget pris delades ut
2013: Pumphuset U9 vid Öbacka strand

Kontakt

Anna Flatholm
stadsträdgårdsmästare
090-16 14 44
anna.flatholm@umea.se

Tomas Strömberg
stadsarkitekt
090-16 14 86
tomas.stromberg@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.