Startsida Umeå kommun

Projekt

Under beteckningen "projekt" finns information om större planerings- och utvecklingsprojekt av allmänt intresse, men som inte kan betraktas som detaljplaner eller översiktsplaner. Det kan gälla tidiga idéstadier eller utredningsuppdrag som behandlas i projektform.

Det kan också vara utrednings- och planeringsprojekt som först längre fram i tiden leder till detaljplanering. Det kan också vara sammanhållande studier eller utredningar för ett visst område som sedan inte kräver planläggning för att genomföras, eller som endast i vissa delar leder till planläggning enligt plan- och bygglagen (PBL).

Projekten har inte samma reglerade processer eller beslutsordningar som de formella planerna.

Äventyrsbadet

Badhuset Navet och
kvarteren Nanna/Mimer
Umeå har fått ett nytt badhus, Navet, i centrala stan. Badhuset ligger i kvarteret Nanna (strax intill Mimerskolan).
Läs mer om projektet

Trafik
Umeåprojektet E4/E12
Umeåprojektet handlar om att skapa ett nytt övergripande vägsystem i Umeå, och en ny sträckning för väg E4/E12, för att skapa bättre trafikflöde, säkrare trafik och mindre miljöpåverkan.
Läs mer om projektet
Konstnärligt campus

Konstnärligt campus
Sommaren 2009 påbörjades en ombyggnad av området kring Designhögskolan och Konsthögskolan. Området ligger vid Umeälvens strand några minuters gångväg från Umeå centrum och tio minuter från Campus Umeå. Nu finns även Bildmuseet på platsen.
Läs mer om projektet

Öbacka strand

Öbacka strand
Öbacka strand är ett nytt bostadsområde håller på att skapas i närheten av sjukhusområdet och älven. Området ska bestå av drygt 500 lägenheter.
Läs mer om projektet

Sandåkerns bostadsområde

Sandåkern
Sandåkerns bostadsområde är arbetsnamnet på ett nytt kvarter som tar form på kommunala idéskisser.
Läs mer om projektet

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.