Startsida Umeå kommun
Botniabanan

Invigningståget rullar in på Umeå Östra.

Botniabanan klar för trafik

Bättre restider, effektivare godstrafik och ökad tillgång till arbete och utbildning är några av fördelarna med Botniabanan som nu är invigd och klar för trafik. 19 mil järnväg, 140 broar och 25 kilometer tunnel är färdigbyggt och en ny epok börjar för kommunikationen i norra Sverige.

Botniabanan knyter ihop pärlbandet av städer och tätorter längs Norrlandskusten. Snabb persontrafik ger stora tidsvinster för resenärer och ökad tillgång till arbete, utbildning, kultur och service. Industrin får snabba och effektiva godstransporter.

Umeå Östra

Umeå Östra är ett helt nytt resecentrum vid Norrlands universitetssjukhus. Nära de stora målpunkterna universitetssjukhuset och Umeå universitet beräknas Umeå Östra bli det resecentrum som får flest resenärer. I dag är området Norrlands största samlade arbetsplatsområde med cirka 35 000 personer som verkar där dagligen.

Umeå Central

Resecentrumet  Umeå Central, som nu håller på att ta form, kommer att vara belägen vid den nuvarande järnvägsstationen. Umeå C ansluter förutom till stadens centrum också till Dragonfältet, Noliaområdet och företagsparken Umestan, tidigare regementsområdet.

Läs mer om Umeå Central

Bro över Umeälven

Järnvägsbron över Umeälven, som med sina 1937 är Sveriges näst längsta, sträcker sig från flygplatsens östra del (Öst-Teg) över Umeälven och Storsandskär. Den nya järnvägsbron är den längsta i Norrland med 39 brostöd, varav 17 stycken i vatten. Den segelfria höjden är 9 meter.

Smidig pendling mellan kuststäderna

Botniabanan skapar nya pendlingsmöjligheter i regionen. Orter på 5—10 mils avstånd från varandra får lika korta inbördes restider med tåg som de i dag har med buss.

Snabbtåg kommer att koppla samman Umeåregionen med Örnsköldsvik, Kramfors, Härnösand, Sundsvall och vidare ner mot Stockholmsregionen, när järnvägssystemet är fullt utbyggt. Under de senaste åren har antalet resenärer på snabbtågen mellan Sundsvall och Stockholm ökat med 22 procent. När Botniabanan står färdig finns förutsättningarna för en minst lika stark expansion i Umeåregionen.

Västerslätts godsterminal

På Västerslätt har en ny godsterminal byggts. Den ska möta ett ökat transportbehov och trafiken från Botniabanan. Den kommer också att flytta godshanteringen från Umeås stadskärna och därigenom öka trafiksäkerheten.

Fakta om Botniabanan är hämtad från rapporten "Botniabanan — ett samhällsbyggnadsprojekt Botnia 2001:001". Rapporten finns att ladda ner från på www.botniabanan.se.

Botniabanan i Umeå

Botniabanans sträckning i Umeå. Öppna en större bild, klicka på bilden.

Mer information

Läs mer på:

www.botniabanan.se

Restider med Botniabanan:

Umeå—Örnsköldsvik
Med buss: 90 minuter
Med Botniabanan: 45 minuter

Umeå—Sundsvall
Med buss: 4,5 timme
Med Botniabanan: 2,5 timme

Umeå—Stockholm
Med tåg/buss: 11 timmar
Med Botniabanan: 5,5 timmar

I väntan på att hela järnvägssystemet är klart sker persontrafik till en början mellan Umeå och Örnsköldsvik.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.