Startsida Umeå kommun

Före detta E4- och E12-sträckorna i centrala Umeå ska byggas om

Kommunen planerar att omvandla de före detta europavägssträckorna i centrala Umeå till stadsgator med mer grönska och mer utrymme för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Förändringen innebär också nya kvarter med blandad stadsbebyggelse i anslutning till stadsgatorna.

Ett så kallat stadsutvecklingsprogram beskriver det föreslagna konceptet. Programmet visar hur omvandlingen av vägarna kan ske, var förutsättningar finns för nya stadskvarter och vilka stadsbyggnadskvaliteter som är viktiga för den tillkommande bebyggelsen.

Samråd till och med 11 juni

Förslaget till stadsutvecklingsprogram är ute på samråd till och med 11 juni 2017. Det betyder att du och alla umeåbor har möjlighet att tycka till om förslaget.

Mellan 6 maj och 11 juni kan du ta del av en utställning om projektet "Innanför ringleden" i kommunhörnan i Väven.

Efter samrådet ska programmet godkännas av kommunfullmäktige.

Lämna synpunkter

Du kan välja mellan att mejla eller posta oss dina synpunkter,
eller att fylla i ett webbformulär.

Mejla till: elin.lindqvist@umea.se

Posta till:
Elin Lindqvist, assistent
Övergripande planering
Umeå kommun
901 84 Umeå

Märk mejl eller kuvert med Stadsutvecklingsprogram Innanför ringleden.

Lämna dina synpunkter senast 11 juni.

Kontakt

Thomas Lundgren samhällsplanerare
Övergripande planering
090-16 13 56
mejl

Karta över det område som projektet Innanför ringleden avser.

Stadsutvecklingsprogrammet omfattar de tidigare E4- och E12-sträckorna och anslutande områden innanför ringleden. Klicka på kartan för att förstora den.

Sidan har granskats 2017-04-19

Sidans kortadress: www.umea.se/innanforringleden

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter
Pressmeddelanden

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.