Startsida Umeå kommun
Öbacka strand

Öbacka strand

Ett nytt bostadsområde med 550 lägenheter byggs för närvarande på Öbacka strand. Området ligger på gångavstånd från centrala Umeå och husen ligger direkt vid älvstranden i västerläge. De har direktkontakt till grönstråket och gång- och cykelförbindelsen längs älven.

Knappt hälften av områdets 550 bostäder är byggda. Övriga blir klara under de kommande åren. Hälften av lägenheterna är hyresrätter, den andra hälften är bostadsrätter.

Läget vid älven ger de boende en fin utsikt från sina bostäder, både upp- och nedströms. Ingen genomfartstrafik finns i bostadsområdet. Universitets­sjuk­huset och Umeå universitet ligger i närheten.

Kontakt

Stina Sjöblom
mark- och exploateringschef
090-16 23 11
stina.sjoblom@umea.se

Mer information

Läs mer om lägenheterna hos:

Bonava

Bostaden

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.