Startsida Umeå kommun

Tomtebo strand —
en ny stadsdel med människa och hållbarhet i fokus

Mellan Tomtebo och Universitetsområdet planeras ett nytt stadsdelsområde till ytan jämförbart med Ålidhem. Tomtebo strand ska länka samman Tomtebo med universitets-och sjukhusområdet och Ålidhem samt bidra till en område som lever över hela dygnet; en blandstad med både bostäder och verksamheter.

Området för Umeås nya stadsdel Tomtebo strand har ett fantastiskt läge intill Nydalasjön. Med närhet till både stora arbetsplatser som universitets‐ och sjukhusområdena och till natur‐ och friluftsområden är det ett attraktivt utvecklingsområde. 

Påbörjad byggstart beräknas till efter 2019.

Vision

Tomtebo strand ska vara ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt föredöme där de boende känner delaktighet, stolthet och vill stanna livet ut.

Stadsdelen ska växa fram i unik samverkan och bli en internationell förebild för hållbar stadsutveckling och medveten livsstil.

3 000 bostäder och mark för verksamhet

Området planeras för ca 3000 nya bostäder och en stor del nya verksamhetslokaler, med genomgående fokus på hållbarhet i alla aspekter.

Uppskattningsvis kommer ungefär sammanlagt 10 000 personer att bo och arbeta i området när det är färdigställt.

Ett nytt sätt att planera 

Tomtebo strand är ett av tio Citylab-projekt för 2017. För att klara de höga hållbarhetsambitionerna och eftersom det är ett citylab-projekt, har ett hållbarhetsprogram tagits fram. Läs mer om hållbarhetsprogrammet.

Föravtal har tecknats med sju byggaktörer; HSB, NCC, PEAB, Skanska, Riksbyggen, Rikshem och Slättö, vilka också deltar i Citylab-arbetet.

Detaljplanearbete pågår parallellt.

 

Se filmen

 

Kontakt

Johan Sjöström 
Projektledare   
090-16 14 21
johan.sjostrom.2@umea.se

Maria Wetterlöv
Kommunikatör
090-16 23 12
maria.wetterlov@umea.se

Mer information
Fakta Tomtebo strand
  • 50 hektar
  • Ytan jämförbar med Umeås "centrumfyrkant"
  • Ett av de tre största bostads­projekten i Umeå med upp till
    3000 bostäder och 100 000 kvadratmeter verksam­hetsyta
  • Ett av Umeås största och mest dynamiska arbetsplatsområden
  • Ett av Umeås viktigaste rekreationsområden
Prenumerera

Välkommen att prenumerera på senaste nytt om Tomtebo strand.

Sidan har granskats 2018-10-10

Sidans kortadress: www.umea.se/tomtebostrand

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.