Startsida Umeå kommun

Frågor och svar om Tomtebo strand

Hur många bostäder ska byggas?

Det kommer att byggas omkring 3 000 bostäder i området med start omkring 2020.

Vilken sorts bostäder byggs?

Det ska finnas en variation av olika lägenhetstorlekar med en jämn blandning mellan bostadrätter och hyresrätter.

Var kan jag göra en intresseanmälan för bostad?

Intresseanmälan till bostäder sköts av respektive byggaktör i området. Mer information om var du kan göra intressanmälan kommer.

Vilka ligger bakom utvecklingen av Tomtebo strand?

De byggaktörer som Umeå kommun har tecknat föravtal med är NCC, PEAB, Skanska, Riksbyggen, HSB, Rikshem och Slättö. Utöver de aktörerna så ingår kommunala bolagen Umeå Energi, Vakin och Upab.

När ska området vara klart för inflyttning?

Första inflyttning kan komma att ske 2021/22.

Hur många kommer att bo på Tomtebo strand?

Fullt utbyggt kan området ha omkring 6 000-6 500 personer.

Kan jag som umebo vara med och påverka utformningen av området på något sätt?

Du kan vara med och påverka genom dialogmöten som hålls innan detaljplanearbetet under våren 2018. Människor som är intresserade av att delta i dialogmöten kommer att bjudas in och få lämna sina synpunkter på hur en hållbar stadsdel kan utformas för de boende.

Kontakt

Johan Sjöström
Projektledare
090-16 14 21
johan.sjostrom.2@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.