Startsida Umeå kommun
Fyra fokusområden i hållbarhetsprogrammet för Tomtebo strand

Hur ska Tomtebo strand bli hållbart?

Umeå kommun har tillsammans med sju byggaktörer och tre kommunala bolag HSB, NCC, PEAB, Skanska, Riksbyggen, Rikshem och Slättö, Umeå energi, Upab och Vakin tagit fram ett hållbarhetsprogram för Tomtebo strand.

Hållbarhetsprogrammet har tagits fram enligt en modell som kallas Citylab. Citylab är ett forum för hållbart stadsbyggande och drivs av Sweden Green Building Council.

Syftet med hållbarhetsprogrammet är att fungera som ett stöd både under genomförandet av Tomtebo strands utbyggnad och senare under områdets förvaltning. Hållbarhetsprogrammet kommer att uppdateras under projektets gång.

De fyra fokusområdena för hållbarhetsprogrammet är:

 1. KÄNNER DU DIN GRANNE —
  En inkluderande stadsdel med vardagslivet i fokus
 2. VILKEN MÖTESPLATS GILLAR DU —
  Attraktiva och hållbara grön‐ och vattenområden
 3. HUR RESER DU I VARDAGEN —
  hållbar mobilitet med människan i centrum
 4. HUR ANVÄNDER DU DEN SMARTA TEKNIKEN —
  Hållbara och smarta miljölösningar

Dessa fokusområden har sedan brutits ned i mål med underliggande strategier och exempel på åtgärder. Åtgärderna ska leda till att strategier och mål uppfylls och strategierna har mätbara indikatorer för att möjliggöra att de kan följas upp och utvärderas.

Kontakt

Johan Sjöström 
Projektledare   
090-16 14 21
johan.sjostrom.2@umea.se

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.