Startsida Umeå kommun

Avgifter

Avgift för tillstånd och anmälan

För prövning av tillståndsansökningar och anmälan enligt miljöbalken tar miljö- och hälsoskyddsnämnden ut avgifter. Avgiften finns till för att den i så stor utsträckning som möjligt ska täcka nämndens kostnader med ett ärende.

Följande avgifter tas ut:

  • Ansökan om inrättande av avloppsanläggning för vattentoalett, dimensionerad för upp till 25 personer, med utsläpp i mark eller vatten - 4735 kr
  • Ansökan om inrättande av avloppsanläggning för vattentoalett, dimensionerad för mer än 25 men mindre än 200 personer, med utsläpp i mark eller vatten - 7576 kr
  • Ansökan om inrättande av avloppsanläggning för vattentoalett med anslutning till sluten tank - 2841 kr
  • Anmälan/ansökan om inrättande av avloppsanordning för bad-, disk- och tvättvatten - 2841 kr
  • Anmälan om ändring av avloppsanordning - 2841 kr

Miljösanktionsavgift

Den 1 januari 2007 infördes en miljösanktionsavgift på 3 000-5 000 kr (SFS 1998:950) för den som utan tillstånd eller anmälan inrättar en enskild avloppsanordning. Det gäller även för den som utan tillstånd ansluter vattentoalett till befintlig avloppsanordning.

Kontakt

Kristina Hägglund
090-16 16 92, 070-546 16 92

Nina Stenbacka
090-16 16 93, 073-500 33 24

Erik Nilsson
090-16 16 99, 073-067 16 99

mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.