Startsida Umeå kommun

Hjälp att planera din avloppsanläggning

Konsulter och entreprenörer

Ta gärna kontakt med en konsult eller någon annan sakkunnig när du ska planera och anlägga ett enskilt avlopp.

Kommunens VA-rådgivare kan ge hjälp och stöd inför avloppsansökan, med till exempel information om olika tekniker, och när det gäller andra avloppsfrågor. Se kontaktuppgifter i Kontaktrutan.

När du anlitar en entreprenör för att anlägga ditt avlopp eller när du köper en avloppsprodukt skyddas du av konsumentlagstiftningen. Dina rättigheter som konsument regleras främst av två lagar, konsumenttjänstlagen och konsumentköplagen.

Läs mer om vad som gäller när du anlitar en entreprenör på Avloppsguiden, se länk under Mer information.
   
Många entreprenörer har genomgått utbildning beträffande små avloppsanläggningar. Se länk under Mer information.

Kontakt

VA-rådgivare

Hans Sandberg
090-16 16 94
070-334 16 94
hans.sandberg@umea.se

Miljöinspektörer

Nina Stenbacka
090-16 16 93

Ylva Lestander
090-16 17 30

Erik Nilsson
090-16 16 99

Angelica Frykholm
090-16 16 19

mhn@umea.se

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.