Startsida Umeå kommun

Reningskrav och reningstekniker

Det finns idag många olika produkter för rening av spillvatten från enskilda avloppsanläggningar. Kravet på reningskapacitet kan skilja sig mellan olika områden, framförallt beroende på områdenas känslighet för påverkan.

Ofta kan kravet på rening klaras genom en slamavskiljare med efterföljande behandling i form av infiltration eller markbädd. Här nedan får du mer information bland annat om vilka krav som kan komma att ställas.

Slamavskiljare

Slamavskiljare utformas som en så kallad trekammarbrunn om en vattentoalett är ansluten. För bara BDT (bad-, disk- och tvätt)-vatten räcker det med tvåkammarbrunn. Tömning av slammet behöver ske med lämpligt intervall. Detta sköts av kommunens entreprenör. Under vissa förutsättningar kan man själv få ta hand om slammet. Ansökan om eget omhändertagande görs till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Efterbehandling

Det avslammade spillvattnet innehåller en hel del mikroorganismer och kemikalier och måste därför renas ytterligare. Denna rening kan göras på olika sätt, beroende på områdets känslighet, markens beskaffenhet, närhet till grundvatten med mera.

Exempel på tekniker:

  • WC och BDT till trekammarbrunn + infiltration
  • WC och BDT till trekammarbrunn + markbädd med fosforfilter/-fälla
  • WC och BDT till trekammarbrunn + infiltration efter förfällning av fosfor i brunnen
  • WC med urinseparering och BDT  till trekammarbrunn + infiltration eller markbädd. Urinen tas omhand separat.
  • Torrtoalett + BDT till tvåkammarbrunn + infiltration eller markbädd
  • WC (extremt snålspolande) till sluten tank, BDT till tvåkammarbrunn+ infiltration eller markbädd.
  • Minireningsverk med efterbehandling (tillförlitliga testresultat ska kunna uppvisas)

Markens beskaffenhet kan man ta reda på genom att t ex ta ett jordprov och analysera kornstorleken i provet. Läs mer om markundersökningar i broschyren "Planera för avlopp" som du hittar under "Mer information".

Kontakt

VA-rådgivare

Hans Sandberg
090-16 16 94
070-334 16 94
hans.sandberg@umea.se

Miljöinspektörer

Nina Stenbacka
090-16 16 93

Ylva Lestander
090-16 17 30

Erik Nilsson
090-16 16 99

Angelica Frykholm
090-16 16 19

mhn@umea.se

Mer information

Planera för avlopp
Information till dig som planerar att utföra en egen avlopps­anläggning.
Hämta dokumentet här


Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.