Startsida Umeå kommun

Möte om nya VA-strategin drog stor publik

15 december höll kommunen ett informationsmöte om den nya strategin för utbyggnad av VA-nätet som fullmäktige beslutade om 28 november. Mötet blev mycket välbesökt: drygt 300 personer kom till Restaurang Översten på stadshusområdet.

Mötet inleddes med att Mikael Berglund (S, ordförande i byggnadsnämnden, hälsade alla välkomna. Efter det höll Hans Sandberg, VA-rådgivare, en 30 minuter lång presentation om varför strategin tagits fram och vad som kommer att hända i de prioriterade A-områdena: Norrmjöle-Sörmjöle, Sand-Tuvan och Täfteå och Ostnäsfjärden. Efter presentationen kunde besökarna ställa frågor om miljöstatusen och planerna i just det A-område där deras specifika fastighet ligger. Ett tjugotal anställda inom kommunen och Vakin (tidigare Umeva) fanns på plats att prata med: politiker, miljöinspektörer, samhällsplanerare, detaljplanerare, bygglovskunniga, med flera.

– Många var naturligtvis intresserade av konkreta frågor, som kostnaden för den enskilde och vad som kommer att hända med de vattenföreningar som redan finns i områden. För närvarande kan vi inte svara på dessa frågor, men båda dessa frågor kommer att kunna besvaras när planeringen har kommit längre, säger Hans Sandberg.

Fler möten kommer att hållas under 2017, bland annat på väl utvalda platser i de berörda A-områdena. Om du inte kunde komma på mötet kan du se presentationen som Hans Sandberg höll i spalten till höger.

Umeå kommun tackar alla som kom på mötet och för det stora engagemanget!

Kontakt

Hans Sandberg
VA-rådgivare
Umeå kommun
090-16 16 94
hans.sandberg@umea.se 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.