Utskrift från umea.se (Dokumentet senast ändrat 2016-03-22)

Glossary

Commonly used words translated to English.

SwedishEnglish
anslagbudgetary allocation
anställdemployed
ansökanapplication
arbetework, labour, employment
arbetsmarknadlabour market
avdelningdepartment, division, section, unit
barnomsorgchild daycare
bidraggrant, subsidy, allowance
bilagaappendix
blankettform
bygglovbuilding permission
byggnadsnämndplanning and building committee
chefhead, manager, director
daghempre-school
detaljplandetailed local development plan
enhetunit
fritidsgårdyouth recreation centre
fritidsnämndrecreation and leisure activities committee
fritidsförvaltningrecreation and leisure activities administration
funktionshinderdisability
färdtjänsttransportation services for the disabled
för- och grundskoleförvaltningpre-school and compulsory education administration
för- och grundskolenämndpre-school and compulsory education committee
föredragningslistaagenda
förskolapre-school
förtroendevaldelected representative
förvaltningadministration
grundskolacompulsory (9-year comprehensive) school
gymnasie- och vuxenutbildningsnämndupper secondary school and adult education committee
gymnasieförvaltningupper secondary school administration
gymnasieskolaupper secondary school, high school, sixth-form college
interpellationquestion
jämställdhetsutskott equality committee
kansliadministrative services department
kommunmunicipality, local authority, city, town
kommunalrådmunicipal commissioner, mayor
kommundelmunicipal district
kommundirektörchief executive officer, city manager
kommunfullmäktigemunicipal council, city council
kommunstyrelsemunicipal executive committee
konsumentrådgivningconsumer guidance
kulturförvaltningcultural affairs administration
kulturnämndcultural affairs committee
ledamotmember
miljö- och hälsoskyddsnämndenvironmental health committee
motionproposal
målgoal, objective, target, aim
nämndcommittee
näringslivindustry and commerce
offentligpublic
omsorgcare
ordförandechairman
organisationsnämnddirect services organizations committee
personalstaff, personnel
protokollminutes
redovisningaccount report
rektorprincipal, headmaster
rektorsområdeschool management area
revisionaudit
samhällsservicecommunity services
samhällsbyggnadskontorcommunity planning office
sammanträdecommittee meeting
servicekontoret the service department
socialförvaltningsocial services and welfare department
socialnämndsocial services committee
socialtjänstsocial services
stadshusetcity hall
stadsledningskontorthe city managers office
styrdokumentcontrol document
tillgänglighetaccessibility, availability
tjänstservice, post
tjänstemancivil servant, official
upphandlingprocurement
utbildningeducation
utredninginvestigation, report
utskottcommittee
utvecklingdevelopment
valnämndmunicipal electoral committee
verksamhetactivity, operations, undertaking
äldreomsorgcare of the elderly
öppettiderhours of service
överförmyndarechief guardian
översiktsplangeneral outline plan