Startsida Umeå kommun
Indoor environment

The indoor environment in housing and other premises may be unsatisfactory. This can have a negative impact on health or cause irritation. Such problems may be due to moisture, mildew, draughts, uncomfortable temperatures, noise, poor ventilation, poor sound insulation, inadequate standards of sanitation, insufficient maintenance and the leaching of hazardous substances from construction materials.

If you have a complaint about the indoor environment in your home, contact the landlord. If this does not achieve results and the problem continues, you can contact the Environmental and Public Health Office. They will then make a study and require that appropriate steps are taken, based on the relevant legislation and regulations.

Further information
Telephone: +46 (0)90- 16 10 00

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.