Startsida Umeå kommun
Care of relatives

Many elderly, sick or functionally impaired people receive care and assistance from relatives. The Social Services Department can help you if you are taking care of a relative. The person receiving care may be transferred to short-term accommodation from time to time, for example, or can receive home-help or day-care services. If you are taking care of a relative, you may also be entitled to financial support from Social Services.

Further information
Telephone +46 (0)90-16 10 02

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.