Startsida Umeå kommun
Interpretation Agency

The Interpretation Agency has 10 years experience of supplying the services of qualified interpreters, and offers interpretations services for public sector and other organizations, associations and companies, etc.

Interpretation services may be booked by:
Telephone: +46-(0)90-16 41 18, 16 41 19 or 16 41 20
Fax: +46-(0)90-16 41 22.


Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.