Startsida Umeå kommun
Pupils and a computer

Les enfants et leur formation

Utbildning och barnomsorg

L'école à Umeå offre un enseignement qui place l'élève au centre et lui donne les connaissances qui sont exigées par notre société. L'école à Umeå dépend de deux administrations différentes, l'une pour l'école maternelle, l'école élémentaire et le collège, l'autre pour le lycée et l'enseignement aux adultes.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.