Startsida Umeå kommun

Orientation des études et orientation professionnelle

Studie- och yrkesvägledning

Des conseillers d'orientation des études et d'orientation professionnelle sont disponibles dans toutes les écoles élémentaires des classes 7 à 9 et des lycées. Si vous avez des questions à poser sur le choix du lycée ou sur le marché du travail, vous pouvez vous adresser au conseiller d'orientation des études et d'orientation professionnelle de votre école.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.