Startsida Umeå kommun
Pupils and a computer

Waxbarashada iyo xannaanada

Utbildning och barnomsorg

Dugsiyada degmada Umeå waxay deeqayaan hab waxbarid oo ardayda siineysa mudnaanta koowaad, isla markaasna siineysa aqoonta bulshadu ka dalbeyso. Dugsiyada Umeå waxay u qaybsan yihiin laba heer waxbarasho, oo kala ah dugsiyada barbaarinta iyo hoose oo dhinac ah iyo dugsiyada sare iyo kuwa waxbarashada dadka waaweyn oo dhinac ah.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.