Startsida Umeå kommun

Henkilöitä, jotka ovat yli 65-vuotiaita houkutellaan liikkumaan

Vuoden 2017 aikana tulee Uumajan kunta tarjoamaan senioreille suuren määrän eri aktiviteettäjä edistääkseen yli 65-vuotiaiden henkilöiden liikkumista. Vanhusten lautakunta on varannut 300 000 kruunua tähän tarkoitukseen. Tämä tehdään  yhteistyössä vapaa-ajan lautakunnan kanssa, joka panostaa tähän 200 000 kruunua.

Seniorit, eläkeläisyhdistykset ja yhdistyselämä yleensäkin ovat kaikki tärkeitä dialogi- ja yhteistyökumppaneita jotta saadaan yhä useammat vanhemmat ihmiset aktiivisemmiksi. Vanhausten lautakunnan kokouksessa 23. helmikuuta esiteltiin ja hyväksyttiin suunnitelma siitä miten näitä rahoja voidaan käyttää.

– Tiedämme että liikkuminen on hyvin tärkeää sekä omalle hyvinvoinnille mutta myös terveydelle. Tämä pätee huolimatta siitä oletko nuori, keski-ikäinen tai seniori. Kun ajatellaan henkilöitä jotka ovat 65-vuotta ja vanhempia tiedämme myös sen että jos on liikunnallinen niin se on hyvä suoja terveyttä ajatellen. Aktiivisuus voi ehkäsitä mm. kaatumisonnettomuuksia ja vanhemmat henkilöt voivat olla liikkuvaisia pitempään. Tästä syystä tämä yhteinen satsaus on tärkeä kansanterveyden kysymys ja se että, vanhempien henkilöiden liikkumista edistetään, sanoo Janet Ågren (S), puheenjohtaja, vanhustenlautakunta.

Aktiviteettejä tarjotaan yhteistyössä vapaa-ajan lautakunnan kanssa joka tukee tätä panostusta 200 0000 kruunulla.

– Meillä on pitkään ollut kiinostuksen kohteena lasten ja nuorten vapaa-aika. Seniorioden vapaa-aikaan on suhtauduttava samalla tavalla. Tänään seniorit ovat pirteitä, aktiiveja ja he ottavat vastuun terveydestään. Siksi onkin sopiva aika tarjota monelaista toimintaa juuri nyt. Näen tämän panostuksen tärkeän yhteistyön ensi askeleena, sanoo Ari Leinonen (S), puheenjohtaja, vapaa-ajan lautakunta.

Avointen ovien päivä uimahallissa on ensimmäinen askel

Joitakin esittellyistä aktiviteeteistä ovat mm. inspiraatiopäivä, tanssi, vedessä treenaminen sekä yhteinen kävely. Ne aktiviteetit jotka tullaan toteuttamaan ilmoitetaan uimahallin kotisivulla sekä nettikalenterissa  alltomvasterbotten.se.

– Olemme kiitollisia luottamuksesta ja odotamme innolla että saamme tehdä enemmän toimintoja kunnan vanhempien henkilöiden kanssa, sanoo  Jonna Kling Segrén, Vapaa-jan toiminnon osastopäällikkö joka on vastuussa näistä toiminnoista.

Panostuksen tausta

Vanhustyen lautakunnan tärkein tehtävä on luoda edellytyksiä niin että kunnassa asuvat yli 65-vuotiaat voivat elää hyvää elämää niin kauan kuin mahdollista. Toimintojen ja tuen tarkoituksena on vahvistaa ihmisten kykyä elää itsenäistä elämää. Tämän työn luonnollisena osana ovat ennaltaehkäisevä työ, aikaiset panostukset ja kuntouttava työ. Tarkoituksena on että voidaan luoda sellaiset edellytykset että vanhukset voivat asua kotonaan pitempään ja että he voivat säilyttää elämänsä tason.

Kontakt

Janet Ågren (S)
puheenjohtaja
vanhusten lautakunta
Uumajan kunta 
070-610 47 85
mejl

Greger Knutsson (M)
jäsen
vanhusten lautakunta
Uumajan kunta 
070-655 57 80
mejl

Mia Winroth (MP)
toinen vara-puheenjohtaja
vanhusten lautakunta 
Uumajan kunta 
073-073 92 90
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.