Startsida Umeå kommun

Monikielisten lasten kielten kehittymiseen enemmän resursseja

Esi- ja peruskoululautakunta on tehnyt päätöksen resurssien jakamisesta siten että lapset ja oppilaat saavat mahdollisuuden kehittää omaa monikielisyyttään ja kulttuurillista identiteettiään  esikoulussa ja koulussa.

Niille lapsille, jotka kuuluvat johonkin Ruotsin viidestä kansallisista vähemmistöistä, tarkoittaa tämä päätös sitä, että se mahdollistaa opetuksen ajan lisääntymistä sekä kieltä elvyttävien toimintoja kehittymistä.

Resussit, jotka ovat aikaisemmin menneet äidinkielen tukeen esikouluissa saamen ja suomen kielillä (Uumajan kunta on näiden kielten hallintolaluekunta) sekä muilla vähemmistökielillä, jaetaan uudelleen voimassa oleven budgetin sisällä ja ne käytetään seuraavaasti: 


  • kansallisten vähemmistökielten äidinkielen opetuksen ajan lisääntymiseen
  • suomen ja saamen kielikylpyyn ja kielisuihkuun 
  • tasavertaisiin panostuksiin jotta lasten ja oppilaiden kieltä ja kulttuuria voidaan vahvistaa esikoulussa, esikoululuokassa sekä vapaa-ajan kodissa kaikilla äidinkielillä
  • tukeen vastasaapuneille lapsille heidän totuttamiseen esikouluun, esikoululuokkaan ja vapaa-ajankotiin
  • äidinkielen opetukseen oppilaille jotka käyvät esikoululuokkaa, opetuksen aika kansallissa vähemmistökielissä lisääntyy
  • vastasaapuneiden oppilaiden opetuksen tukemiseen vuosikurseilla  
    7–9

– On hyvin positiista että tämä resurssien uudelleen jakaminen on neuvoteltu yhdessä saamelaisten ja ruotsinsuomalaisten edustajien kanssa, sanoo Moa Brydsten, (S), esi-ja peruskoululautakunnan puheenjohtaja.

Lisätietoa:

Oppilailla jotka ovat esi- ja peruskoulussa ja jotka kuuluvat johonkin kansallisista vähemmistöistä, on vahvistettu oikeus äidinkielen opetukseen omalla vähemmistökielellä. Näissä tapauksissa oppilailla ei tarvitse olla perustavaa kielitaitoa ja oppilaat voivat opiskella kieltä aloittelijoiden tasolla. Uumajan kunta on suomen ja saamen kielten hallintoalue, joka tarkoittaa sitä että kunnalla on erityisiä velvoitteita näitä kieliä koskien. 

Kontakt

Moa Brydsten (S)
esi- ja peruskoululautakunnan puheenjohtaja
076-774 73 37
mejl

Elmer Eriksson (M)
esi- ja peruskoululautakunnan varapuheenjohtaja
070-330 24 15
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.