Startsida Umeå kommun

Neuvonpito kansallisten vähemmistöjen kanssa

Uumajan kunta pitää  avoimia neuvonpitoja kansallisten vähemmistöjen kanssa, joita ovat ruotsinsuomalaiset, saamelaiset, juutalaiset, romanit ja tornionlaaksolaiset. Kansallisia vähemmistökieliä ovat saamen kieli, suomen kieli, romani chib, meänkieli ja jiddisch.

Avoimet neuvonpidot 

Uumajan kunta kutsuu vuosittain kansalliset vähemmistöt, poliitikot ja asiaan kuuluvat virkamiehet avoimiin neuvonpitoihin keskustellaakseen siitä mitä tarpeita ja odotuksia heillä on perustuen lakiin kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä. Kaikki ovat tervetulleita näihin avoimiin neuvonpitoihin. 

Avoimet neuvonpidot 2017

  • Saamelaiset - keskiviikkona 25 tammikuuta
  • Ruotsinsuomalaiset - tiistaina 31 tammikuuta
  • Romanit - 19 syyskuuta
  • Tornionlaaksolaiset - 18 lokakuuta
  • Juutalaiset - 13 marraskuuta 

Neuvonpidot pidetään kl 18.00–19.30 kokoustilassa Upplev, Väven-kulttuuritalossa.

Viiteryhmät 

Saamelaiset ja suomenkieliset yhdistyksiin liittyvät tekevät yhdessä työtä kunnan kanssa niin sanotuissa viiteryhmissä (referensgrupp). Näissä ryhmissä pidetään neuvonpitoja yhteistyössä Saamenkielen delegaation ja Ruotsinsuomalaisen delegaation edustajien kanssa. Viiteryhmät kokoontuvat neljä kertaa vuodessa ja ryhmät on jaettu neljään osa-alueeseen, joita ovat:

  • koulu (esi-ja peruskoulu sekä lukio)
  • sosiaalipalvelu/vanhustenhuolto
  • informaatio
  • kulttuuri ja vapaa-aika 

Jos haluat tietää enemmän delegaatioiden toiminnasta, saat yhteystiedot  otsikon Kontakt alta.

Viiteryhmien pöytäkirjat

Viiteryhmien kokouksista kirjoitetaan pöytäkirja. Löydät vuoden 2017 pidettyjen kokousten pöytäkirjat linkistä:linkki

Huom! Sivu on työn alla, siihen tullaan laittaamaan vuoden pöytäkirjat. Jos toivot aikaisempia viiteryhmien pöytäkirjoja ota yhteyttä Aino Dahliin. Voit ottaa yhteyttä  sähköpostitse aino.dahl@umea.se

Kontakt

Peter Steggo
vähemmistökoordinaattori
Uumajan kunta
090-16 12 60
mejl

Aino Dahl
suomalainen koordinaattori
Uumajan kunta
090-16 11 57
mejl

David Kroik
Saamelaisen delegaation edustaja

david.kroik@gmail.com

Michael Lindblad
Saamelaisen delegaatin edustaja
michael.lindblad@umu.se

Jari Prosi
puheenjohtaja
Ruotsinsuomalaisten delegaatio
jari.prosi@bredband.net

Suvi Kling
varapuheenjohtaja
Ruotsinsuomalaisten delegaatio
info@djsuvi.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.