Startsida Umeå kommun
cyklar Umeå

Uumajan uusi strateginen suunnitelma on hyväksytty.

Strateginen suunnitelma vuosille 2016-2028 hyväksytty

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Uumajan kunnan strategisen suunnitelman tuleville  kahdelletoista vuodelle.  Suunnitelman tarkoituksena on se,  että Uumajan kunta ja mielellään muutkin organisaatiot tekevät yhteistyötä saadakseen yhteisen strategian saavuttaakseen tämän päämäärän:

Uumajan kehittyminen ja kasvu tulee tapahtumaan sosiaaliselle, ekologiselle, taloudelliselle ja kulttuurilliselle perustalle, jossa tulevaisuuden näkymänä on 200 000 kansalaista vuonna 2050.   

Tämän strategisen suunnitelman voidaan sanoa olevan paikallinen "hallitusohjelma". Ennen jokaista budjettiprosessia on aikeet saatava konkreettiseen muotoon, jotka sisätyvät kunnanvaltuuston päämääriin. Tämän suunnitelman on oltava tukena eri lautakunnille ja johtokunnille. Suunnitelman voimassa olevuus testaan vähintään kerran toimikauden aikana.

Viisi strategista aluetta

 

Strateginen suunnitelma on sosiaalidemokraattien tuotantoa, siihen on myöhemmin myös lisätty Vasemmistopuolueen ja Ympäristöpuolueen ehdotuksia. Suunnitelma nostaa esiin viisi ulkoista tekijää, joita kunnan on noudatettava tämän suunnitelman mukaan. Nämä tekijät ovat maailmanlaajuisuus, ympäristön muutokset, migraatio, digitalisointi ja kaupungistuminen. Näitä lähtökotia mielssä pitäen tulee Uumajan kunta tekemään työtä noudattaen viittä strategista aluetta:

  • hyvä elämisen ehto
  • elinikäinen oppiminen
  • kasvava elinkeinoelämä ja kehittyvä pätevyys
  • hyvin kehittynyt vapaa-ehtoinen sektori
  • hyvä yhteiskunnallinen suunniittelu

 

Kunnanvaltuuston kokouksessa hylättiin kolme vaiktoehtoista suunnitelmaa, yksi oli Kokoomuksen,  Liberaalien ja Kristillisdemokraattien, toinen oli Keskustapuolueen ja kolmas oli Työväenpuolueen.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.