Startsida Umeå kommun
Umeå kommun väven invigning

Asunnonsopeuttaminen

Bostadsanpassning

Mihin avustusta annetaan?


Uumajan kunta antaa avustusta asuntojen kohtuuhintaiseen sopeuttamiseen. Avustus tulee käyttää toimenpiteisiin, jotka antavat toimintaesteiselle henkilölle mahdollisuuden asua kotona. Avustusta voi saada kaikentyyppisiin toimintaesteisiin eikä se ole tarveharkintainen. Toimenpiteiden ja toimintaesteen välillä täytyy aina olla suora yhteys. Avustusta ei anneta tilapäisiin asunnon sopeuttamista vaativiin toimintaesteisiin.

Kuka avustusta voi saada?


Avustus annetaan yksityisille henkilöille. Vuokra- tai asumisoikeusasunnon sopeuttamiseen vaaditaan kiinteistönomistajan suostumus.

Hakemus


Hakulomakkeita on kunnalla ja hakemus lähetään kuntaan. Oman terveyskeskuksen toimintaterapeutti auttaa hakemuksen laatimisessa todistusta haettaessa. Kunnan käsittelijä antaa tietoja siitä, mitä asiapapereita hakemukseen täytyy liittää mukaan.

Päätös ja avustuksen maksaminen


Avustuksesta päättää rakennuslautakunta. Jos avustus myönnetään, se maksetaan, kun sopeuttamistyö on suoritettu.
Lisätietoja
Lisätietoja saa oman terveyskeskuksen toimintaterapeutilta tai kunnan käsittelijältä yhteiskuntarakennetoimistosta. Yhteiskuntarakennustoimisto, puhelin 090-16 23 06, tai sähköpostitse bab@umea.se.
Enemmän infomaatiota

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.