Startsida Umeå kommun
Umeå kommun Ålidhemskolan

Lapsiin ja nuoriin suunnatut toimet

Insatser för barn och ungdomar

Sosiaalipalvelun kautta lapset, nuoret tai vanhemmat voivat saada tukea eri keinoin, esimerkiksi koulutuksen, keskustelun ja neuvonnan tietä. Niitä henkilöitä varten, joiden tukitarve on suurempi, on olemassa laajemmat toimet. Sosiaalipalvelulla on vastuu siitä, että kovia kärsimyksiä kokevat lapset saavat tukea ja turvaa. Kun sosiaalipalvelu selvittää asiaa, tulee lapsen parhaan olla ohjetta antavana ja lapsen oma näkemys asiasta tulee huomioida. Sosiaalisihteerin pitää jutella lapsen kanssa, ottaa selvää mitä lapsi haluaa ja varata runsaasti aikaa ja kuunnella mitä kerrottavaa lapsella on. Keskustelujen perusteella sosiaalisihteeri arvioi ja harkitsee mikä on lapsen parhaaksi sekä lyhyt- että pitkäaikaisesti. Lapsi ei koskaan saa tuntea, että hänet pakotetaan tekemään vaikeita ratkaisuja.

Apua vanhemmille

Äitinä ja isänä oleminen voi olla vaikeaa. Siksi vanhemmat voivat saada tukea ja apua sosiaalipalvelusta.

Ilmoita sosiaalipalvelulle, jos lapsi tarvitsee apua

Sosiaalipalvelun tulee järjestää tukea ja turvaa vaikeuksissa oleville lapsille ja nuorille. Siitä syystä sosiaalipalvelun täytyy saada tietää ketkä apua tarvitsevat. Sosiaalipalvelulaissa sanotaan, että kaikkien aikuisten on ilmoitettava sosiaalipalvelulle, jos he uskovat jonkun lapsen tarvitsevan apua. Ilmoitusta tehtäessä ei tarvitse kertoa nimeään. Kaikkien lasten ja nuorten parissa työskentelevien henkilöiden täytyy tehdä ilmoitus sosiaalipalvelulle, jos he luulevat, että jonkun lapsi on avun tarpeessa.

Text

Lisätietoja

Jos asut Uumajassa — ota yhteys sosiaalipalvelun vastaanottoyksikköön, puhelin 090-16 10 02.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.