Startsida Umeå kommun
Umeå älven

Väkivallan vastainen keskus

Centrum mot våld

Väkivallan vastainen keskus (Centrum mot våld) on toimintakeskus, joka käsittää Lastentalon (Barnahus) ja Naisrauhavastaanoton (Kvinnofridsmottagningen). Toimintaan sisältyy myös väkivallan vastainen Miesvastaanotto (Mansmottagningen), mutta se sijaitsee toisella puolella  Uumajaa. Toiminta perustuu siihen, että viranomaiset tarjoavat yhteistoimia sekä väkivallan kohteeksi joutuneille naisille että lapsille, sekä keskusteluhoitoa väkivaltaa harjoittaville miehille.

Lastentalo (Barnahus)


Lastentalossa (Barnahus) lapsi saa tavata kaikki ammattihenkilöt saman katon alla turvallisessa ja lapsiystävällisessä ympäristössä. Lapselle annetaan yhdistettyjä tukitoimia, jolloin lapsi tapaa lasten- ja nuortenpsykiatrisen osaston henkilökuntaa (BUP, barn- och ungdomspsykiatri), sosiaalisihteerin, poliisin ja lääkärin. Jos haluaa lisätietoja Lastentalon toiminnasta, yhteyttä voi ottaa koordinoija Karin Österbergiin, puhelin 090-16 58 89.

Jos epäilee, että joku lapsi on joutunut rikoksen kohteeksi tai lapsi kärsii pahoin, voi silloin ottaa yhteyttä suoraan vastaanottoyksikköön, puhelin 090-16 10 02.

Naisrauhavastaanotto (Kvinnofridsmottagningen)


Jos naisena on joutunut psyykkisen, fyysisen, seksuaalisen, taloudellisen tai materiaalisen väkivallan kohteeksi, voi soittaa numeroon 020-410 420 tai lähettää sähköpostia osoitteeseen kvinnofrid@umea.se. Voit esiintyä nimettömänä.

Naisrauhavastaanotossa, joka on helppopääsyinen ja rauhallinen paikka, voivat väkivaltaa kärsineet naiset saada tarpeidensa mukaan sovitettua yhdistettyä viranomaistukea. Jos on lapsia, tarjotaan tukea myös heille. Asiakas voi saada keskustelutukea, apua taloutta ja asumista koskeviin asioihin, eri viranomaisten toimien yhdistämiseen, lääkäreiden tapaamiseen, vanhempaintukeen ja poliisi-ilmoituksen tekemiseen.

Väkivallan vastainen miesvastaanotto (Mansmottagningen)


Jos miehenä on vaikea hallita vihaansa, on kohdistanut partneriinsa jonkinlaista väkivaltaa eikä halua uudelleen syyllistyä sellaiseen, ei ole käyttänyt väkivaltaa, mutta pelkää tekevänsä sellaista tai pelkää, että lapset joutuvat kärsimään tämän takia, voi soittaa numeroon 076-810 50 50.

Väkivallan vastaisessa miesvastaanotossa tehdään ammattimaista työtä miesten parissa, jotka käyttävät väkivaltaa läheisissä suhteissa. Tarkoitus on saada väkivalta loppumaan. Miehille tarjotaan henkilökohtaisia keskusteluja tai ryhmätoimintaa.

Ota yhteyttä

Sosiaalipalvelun vastaanottoyksikköön,

puhelin: 090-16 10 02.

Poliisi, 114 14

Hätänumero, 112


Naisrauhavastaanotto puhelin:

020-410 420.

kvinnofrid@umea.se

Miesvastaanotto puhelin:

070 - 257 43 13

info@mansjouren.ac.se

Lisätietoja

Uumajan Naistenpäivystys
090-77 97 00
www.kvinnojoureniumea.se

Naisrauhapäivystys
020-50 50 50
www.kvinnofridslinjen.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.