Startsida Umeå kommun
Umeå kommun stadsfoto

Koulukuljetukset ja alivuokralaisuus

Skolskjuts och inneboende

Peruskoulua ja lukiota käyvät oppilaat, joilla on pitkä koulumatka, voivat olla oikeutettuja koulukuljetukseen tai bussikorttiin.

Lukiota käyvät oppilaat, jotka asuvat opiskelupaikkakunnallaan pitkän tai pitkäkestoisen koulumatkan takia, voivat hakea asuntotukea alivuokralaisasumiseen.

Ota yhteyttä

Pyydä lisätietoja ja hakemus rehtorilta tai koulukuljetusten käsittelijältä.

090-16 10 00 (vaihde)

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.