Startsida Umeå kommun

Opinto- ja ammatinvalinnanohjaus

Studie- och yrkesvägledning

Kaikkien kunnallisten peruskoulujen yläasteilla ja lukioissa on opinto- ja ammatinvalinnanohjaajia. Mikäli oppilailla on kysyttävää lukion valinnasta tai työmarkkinoista, he voivat kääntyä koulunsa opinto- ja ammatinvalinnanohjaajan puoleen.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.