Startsida Umeå kommun

The school year

Compulsory school and Upper secondary school

Spring term 2017

Pupils: 2017-01-10-2017-06-14
Teachers: 2017-01-09-2017-06-21

Holidays

Christmas holiday: 2017-01-01-2017-01-09

Winter sports holiday: 2017-03-06-2017-03-10

Easter holiday: 2017-04-18-2017-04-21

Holiday: 2017-05-25-26

National Day: 2016-06-06


An additional two study days during the school year are posted in school zones. Information is available at each school's website.

 

More information

The school year
(in Swedish)

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.