Startsida Umeå kommun

The school year

Compulsory school and Upper secondary school

Spring term 2018

Grundskola

Pupils: 2018-01-09–2018-06-13
teachers: 2018-01-08–2018-06-19

Holidays:

Christmas holiday: 2018-01-01–2018-01-08

Sports holiday: week 10, 2018-03-05–2018-03-09

Easter holiday: week 14, 2018-04-03–2018-04-06

Holiday: 2018-04-30

The first of May: 2018-05-01

Holiday: 2018-05-10,  2018-05-11

National day: 2018-06-06

 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.