Startsida Umeå kommun

Andra saker som eleven gör i skolan

Friluftsdag

På friluftsdagar har eleverna inga vanliga lektioner
utan alla motionerar eller idrottar.
Man får välja vad man vill göra på friluftsdagen.
Då kan man välja till exempel
att promenera, åka skidor eller skridskor,
eller vara på ett gym.
Eleven får betyg på friluftsdagen.

Elevens val

Ibland får eleverna arbeta
med något de själva har valt.
Det kan vara ett vanligt skolämne
eller något speciellt, till exempel
matlagning, dans, motion eller friluftsliv.
Det är olika för varje skola
hur ofta elevens val är.
Eleven får betyg på elevens val.

PRAO - praktisk arbetslivsorientering

Eleven har PRAO i två veckor i årskurs 8.
Det betyder att eleven får prova
att vara på en arbetsplats.
Eleven ska ordna platsen själv,
men kan få hjälp av skolan om det behövs.
Syftet är att eleven ska lära sig hur arbetslivet är.
Man följer arbetsplatsens arbetstider.
Efter PRAO-tiden får eleven ett intyg
av arbetsplatsen som kan vara bra
när man senare söker jobb.
Eleven får betyg på sin PRAO.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.