Startsida Umeå kommun

Barn som har det svårt i skolan

Svårigheter i skolan

Om ditt barn har det svårt i skolan har ditt barn rätt att få hjälp och stöd.  Då sitter du, ditt barn, lärare, rektor och någon från elevvården (skolsköterska, kurator eller SYV) och tar viktiga beslut om ditt barns skolgång.

Barn som behöver särskilt stöd

En del barn behöver mera stöd än andra. De kanske har en utvecklingsstörning, eller har fått en hjärnskada. Då får de gå i särskolan. 

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.