Startsida Umeå kommun

Förskola och förskoleklass

Förskola

I förskolan går barn mellan 1 och 5 år.
Barnen är på förskolan när föräldrarna arbetar,
är föräldralediga eller söker arbete.
I Umeå har vi också familjedaghem.
Då är barnen hemma hos en dagbarnvårdare.

När barnen är 4 år får de vara på förskolan
i tre timmar varje dag även om föräldrarna
är hemma.

Om du behöver en plats i förskola eller ett familjedaghem
ska du skicka en ansökan till
För- och grundskolan.
De kan också hjälpa dig med din ansökan.
Ring kommunens telefonnummer 090-16 10 00
så får du prata med en person som kan hjälpa dig.

Förskoleklass

När barnen är 6 år
kan de börja i förskoleklass.
Där får de förbereda sig för
den riktiga skolan.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.