Startsida Umeå kommun

Bostadsanpassning

Om du har en funktionsnedsättning
kan du få hjälp att anpassa din bostad
så att du kan bo kvar. 

På bostadsanpassningen
finns blanketter som du ska fylla i.
Prata med dem som arbetar där
så får du veta hur du ska göra. 

Arbetsterapeuten inom
kommunens Hälso- och sjukvård i hemmet
kan också hjälpa dig med ansökan och intyg.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.