Startsida Umeå kommun

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Om du är allvarligt rörelsehindrad
och har mycket svårt att gå
kan du få ett särskilt parkeringstillstånd.
Då får du parkera på särskilda parkeringsplatser.
Du får också parkera där parkering är förbjuden.
För det mesta behöver du inte heller
betala för att parkera.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.