Startsida Umeå kommun

Våld och övergrepp

Socialtjänsten hjälper kvinnor som blir slagna.
Du kan få skydd och stöd.
Du kan få tillfälligt boende och hjälp
med din försörjning.
Om du har barn får barnen också hjälp.

 
Socialtjänsten kan också hjälpa de män som slår
för att de ska sluta slåss.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.