Startsida Umeå kommun

Beställ arbetsgivar- eller tjänstgöringsintyg

Här kan du som arbetar eller har arbetat i Umeå eller Vindelns kommun beställa arbetsgivarintyg eller tjänstgöringsintyg. Intygsbeställningarna behandlas i den ordning de kommer in. Handläggningstiden är mellan 1 och 14 dagar.
Arbetsgivarintyg kan enbart beställas på redan arbetad tid.

Typ av intyg (ange endast ett alternativ): *
Multiple selection


Kommun som arbete har utförts i (ange endast ett alternativ): *
Multiple selectionKontaktuppgifter *
User informationAnge för vilken period intyget ska avse:
Intyg skrivs enbart på redan arbetad tid.Kontakt

Personal direkt
090-16 10 99, tryck 2 personaldirekt@umea.se

Lönesupport
lonesupport@umea.se

Mer information

Arbetsgivarintyg

Arbetsgivarintyget innehåller uppgifter bland annat om hur mycket och när du har arbetat, vilken lön du haft och varför arbetet upphörde. Din A-kassa brukar begära arbetsgivarintyg, ibland även Försäkringskassan.

Tjänstgöringsintyg

Tjänstgöringsintyget innehåller uppgifter om anställningstid och befattning. Vid timanställning anges även antalet arbetade dagar samt timmar. Ett tjänstgöringsintyg används för att styrka meriter till exempel vid ansökan om arbete eller utbildning.

Övriga upplysningar

Här kan du ange om du vill ha intyg för flera perioder och/eller annat av vikt.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.