Startsida Umeå kommun

För dig som är förtroendevald

Här är information och länkar för dig som är förtroendevald i Umeå kommun.

Som förtroendevald kan du få tillgång till olika informationssystem som du behöver för ditt uppdrag i kommunen. Det är till exempel mina arvoden, nämndssammanträdesrummet och kommunens intranät med mera.

Användarkonto

För att få tillgång till systemen behöver du ett användarkonto i kommunens nätverk. Fyll i och skicka in formuläret Beställning av användarkonto och e-post som finns i kommunens blankettbank under förtroendevalda.

Mejl

Alla förtroendevalda ska ha en kommun-mejladress som slutar med @umea.se.

Förvaltningen kommer att använda din kommun-mejladress för att skicka mejl till dig som är förtroendevald. Du kan vidarebefordra mejl från kommunmejl-adressen till en annan mejladress om du vill, se instruktion i högerspalten. Du rekommenderas att använda din kommun-mejladress även för att skicka mejl, det visar att du är förtroendevald i Umeå kommun.

Kommunens interna nät och webbmejl når du via länkar på sidan Personalrum.

Problem med inloggning?

Om du har problem med din inloggning kontakta IT kundsupport, 090-16 11 34.

Övriga användarfrågor

Har du frågor om nämndssammanträdesrummet, kontakta din nämndsekreterare.

Publicering av uppgifter på webben

Uppgifter om dig som förtroendevald publiceras på kommunen webbplats under Kontakt med politiker i förtroendemannaregistret.

Kommunen får utan ditt samtycke publiceras ditt namn, din eventuella tjänstetelefon i kommunen, ditt ansvarsområde och din kommunala mejladress. Uppgifterna hämtas ur register.

Om du vill ha andra kontaktuppgifter kan du meddela detta via det formulär som finns i blankettbanken under förtroendevalda/ förtroendemannaregistret.

Genvägar

Förtroendamannaregistret

Här finns även dokumentet "Förtroendevalda i Umeå kommun" att ladda ner.

Miljö och hälsoskydd, nämndsrum

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.