Startsida Umeå kommun

Arvoden och ersättningar

Som förtroendvald har du rätt till ett arvode när du fullgör ditt uppdrag och för eventuella resekostnader i samband med uppdraget. Du hittar mer information om detta i dokumenten Arvodesbestämmelser nedan.

Sammanträdesarvoden administreras av respektive nämndssekreterare som rapporterar till kommunens lönesystem för utbetalning.

Du har också rätt att få ersättning för förlorad arbetsinkomst. Du ska då lämna in ett intyg från din arbetsgivare.

Formulär för detta hittar du i blankettbanken under förtroendevalda

Du kan själv kontrollera dina arvoden i systemet Mina arvoden som du hittar i menyn till vänster. Du behöver ett användarkonto för att kunna logga in.

Frågor om arvoden med mera ställer du till nämndssekreteraren i den nämnd eller styrelse där du har ditt uppdrag

Se alla nämndssekreterare här

Arvodesbestämmelser

Intyg förlorad arbetsinkomst

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.