Startsida Umeå kommun

Arvoden och ersättningar

Som förtroendvald har du rätt till arvode när du fullgör ditt uppdrag och för eventuella resekostnader i samband med det. Du hittar mer information i dokumenten om arvodesregler:

Arvodesregler

Sammanträdesarvoden administreras av respektive nämndssekreterare som rapporterar till kommunens lönesystem för utbetalning.

Intyg om förlorad arbetsinkomst

Du har också rätt att få ersättning för förlorad arbetsinkomst.
Lämna in ett intyg från din arbetsgivare.

Formulär, intyg om förlorad arbetsinkomst

Kontakt

Ställ frågor om arvoden med mera till nämndssekreteraren i den nämnd eller styrelse där du har ditt uppdrag.

Alla nämndssekreterare

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.