Startsida Umeå kommun

Informationsmaterial för förtroendevalda

Information för förtroendevalda som presenterades under
informationsdag 8 december 2014.

Informationsmaterial

Innehåll:

  • kommunens gemensamma förvaltning
  • Umeås tillväxt och strategier
  • arbetsgivarroll
  • personalpolitik
  • verksamhetsplanering
  • EU-utbildning
  • presskontakter

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.