Startsida Umeå kommun

Informationsdag förtroendevald

Under dagen presenterades den gemensamma förvaltningen, där Umeås tillväxt och strategier ingår. Utbildningen tog också upp arbetsgivarrollen, personalpolitiken, verksamhetsplanering, EU-utbildning och presskontakter.


Informationsmaterial att ladda ner

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.