Startsida Umeå kommun

Omvärldsdagar

Här finns material som har presenterats vid genomgång av förutsättningar utifrån beslutade uppdragsplaner.

Sidan har granskats 2016-10-20

Sidans kortadress: www.umea.se/omvarldsdag

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.