SÖK

Skolelever under strömavbrott

Skolarbete utan ström och värme. Foto: Thomas Henrikson, MSB.

Beredd på en kris?

8–14 maj arrangeras den första krisberedskapsveckan i Sveriges kommuner. Den vänder sig i första hand till dig som privatperson för att väcka uppmärksamhet och medvetenhet. Har du beredskap hemma? Hur klarar du dig vid en samhällskris? Vid ett långvarigt strömavbrott eller vid brist på dricksvatten? Vi kan också fundera på hur vi som kommunal verksamhet förbereder oss. Har vi gjort en risk- och sårbarhetsanalys? Har vi en plan för vad vi ska göra om krisen kommer? Hur ser vi till att verksamheten fungerar även vid en allvarlig samhällsstörning?

Har du god beredskap hemma hos dig om en kris skulle inträffa? Bara 11 procent av landets befolkning har det. Krisberedskapsveckan ska höja den siffran och stärka beredskapen i hemmen. Vi vill också att våra kommunala verksamheter och samhället i övrigt ska fungera så bra som möjligt, även om vardagen vänds upp och ner.

Planer för olika risker och hot

Kommunen arbetar på olika sätt med krisberedskap och på olika nivåer. Vi har till exempel planer för övergripande krishantering, kriskommunikation, skydd mot oljeutsläpp, pandemier, dammbrott och skyfall. Många verksamheter har egna krisplaner för den egna verksamheten. Hur ser det ut i din verksamhet? Finns det en plan? Känner du till vad den innebär? Prata med din chef om du vill veta mer.

Hjälp att förbereda sig

Läs i Insidan om Erika Viklund och hennes jobb som säkerhetssamordnare. Erika jobbar övergripande med att skapa god krisberedskap i kommunen och hjälper också enskilda verksamheter. Vill din verksamhet ha hjälp med att ta fram en krisplan, öva ett scenario eller göra en risk- och sårbarhetsanalys? Kontakta säkerhetsenheten via sakerhet@umea.se.

Lär dig mer under krisberedskapsveckan

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) står bakom krisberedskapsveckan och tar hjälp av landets kommuner. Veckan är tänkt att återkomma för att på sikt stärka vår gemensamma förmåga att klara av samhällskriser. Krisberedskapsveckan vill också lyfta riskkommunikation, hur vi berättar om kända risker och hot för invånare, vad de skulle kunna innebära och hur vi bäst förbereder oss för att minimera konsekvenserna.

Vill du som privatperson öka din kunskap och krisberedskap? Följ MSB:s och kommunens information under krisberedskapsveckan. Fredag 12 maj, klockan 13–16, har till exempel Brandförsvar och säkerhet ett informationsmöte på Renmarkstorget.

Kommentera:
Kommentarer
 1. Ulrica Nuottaniemi
  Hej!
  Jag heter Ulrica Nuottaniemi och arbetar med programverksamhet på Holmsunds bibliotek, vi skulle gärna vilja ha en allmän informationsföresläsning kring krisberedskap för olika scenario. Nu som känns mest aktuell är hanteringen av dricksvatten och hur vi lär oss på långsikt att hushålla och närmare vintertid hur man hanterar ett längre strömavbrott. Tacksam för svar till vart vi vänder oss för detta.
  # 16
  fredag, 26 maj kl. 14:03
 2. Insidans redaktion
  Hej Ulrica!
  Bra att ni intresserar er för krisberedskap på biblioteket i Holmsund! Säkerhetsenheten kan hjälpa er att ta fram en krisplan, öva ett scenario eller göra en risk- och sårbarhetsanalys. Kontakta säkerhetsenheten via sakerhet@umea.se. hälsar Håkan, Insidans redaktion
  # 31
  fredag, 26 maj kl. 15:13
 3. Britt
  Hej! Jag har en ungdom på Godemansv. 40 i Umeå, hur ser beredskap planen ut för det gruppboendet? Hur får dom tag på medecinering iför äg i händelse av krig? Vart ska dom stackars autistiska ungdomarna ta vägen om det blir krig? Varför kunde det inte byggas ett eget skyddsrum undet gruppboendet så dom enkelt o så smärtfritt som möjligt bara kunde gå ner en våning? Dom fixar ju inte att trängas med andra! /Britt
  # 46
  tisdag, 29 maj kl. 16:05
 4. Britt
  Hej! Jag har en ungdom som bor på Godemansv 40 Umeå, Vad har ni för beredskap plan för dom som bor på det gruppboendet? Hur får man tar på all Medecin i förväg i händelse av krig? Vart ska dom ta vägen? Varför kunde det inte ha byggts ett skyddsrum under gruppboendet? Dom är autistiska o fixar inte att trängas med andra människor! Då hade dom enkelt kunna flytta ner en våning så behövde det inte bli alldeles för stor apparat av det hela, det blir tillräckligt oroligt för dom ändå! Ingen av personalen verkar ha fått någon som helst information om vad dom ska göra, vem ska informera dom om inte chefen har gjort det? /Britt
  # 47
  tisdag, 29 maj kl. 16:13
 5. Insidans redaktion   (Författarkommentar)
  Tack för frågorna Britt! Vi kan inte svara konkret på dem här i Insidan. Det är i första hand verksamhetschefens uppgift att berätta för medarbetare och boende om planen och hur man ska agera om det skulle inträffa en kris eller allvarlig händelse. Chefen och verksamheten kan om det behövs få hjälp med planer, övning eller att göra en risk- och sårbarhetsanalys. Chefen ska då kontakta säkerhetsenheten via sakerhet@umea.se.
  # 48
  tisdag, 29 maj kl. 17:06
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarFler artiklar

Behöver ni stöd?

Vill din verksamhet ha hjälp att ta fram en krisplan, öva något scenario eller göra en risk- och sårbarhetsanalys? Kontakta säkerhetsenheten via sakerhet@umea.se.

Kommunövergripande krisplaner:

Riktlinjer för Umeå kommuns övergripande krishantering

Kriskommunikationsplan

Oljeskyddsplan – hur ska vi hantera ett oljeutsläpp?

Pandemiplan – hur ska vi organisera arbetet vid pandemi och stort personalbortfall?

Dammbrottskartering – hur påverkas vi om dammar längs Umeälven brister?

Skyfallskartering – hur påverkas vi vid skyfall/kraftigt regn?

Planer på gång:

Nödvattenplan – hur hanterar vi brist på dricksvatten?

Dammbrottsplan – resultat av dammbrottskartering, behöver vi evakuera och hur?

Översvämningsplan – hur hanterar vi en översvämning?

Insidan är Umeå kommuns personaltidning. Läs om medarbetare, verksamheter och händelser i kommunen, låt dig inspireras av andra och bidra själv med tips, inspiration och goda exempel.

Insidan vill bidra till gemenskap, nytta och glädje bland alla medarbetare. Kommunikationsenheten ger ut Insidan, normalt med tio nummer per år. Lämna gärna tips och synpunkter via www.umea.se/insidantips.

Umeå Kommun