SÖK

Lev, tunneln vid Umeå C

Följ jämställd stadsplanering

Nu kan du via mobil, läsplatta, dator eller VR-glasögon ta del av kommunens stadsplanering och se resultat av ett långsiktigt arbete med genusfrågor. Den nya webbplatsen genderedlandscape.umea.se tar dig på en digitaliserad busstur till ett 20-tal platser som visar framgångsrikt jämställdhetsarbete, men också platser som är ojämställda.

– Oavsett dina  tidigare kunskaper kanske du ser staden med andra ögon efter bussturen. Filmerna kan med fördel användas på arbetsplatser för att diskutera jämställdhetsfrågor, säger Linda Gustafsson, jämställdhetsstrateg.

Förskola och gångtunnel

Kommunens första förskola från 1960-talet är en av platserna du får veta mer om. Förskolan är en symbol för framför allt kvinnors möjlighet att komma in på arbetsmarknaden och nå ekonomisk självständighet. Ett annat stopp är Lev, tunneln vid Umeå C. Den är bredare och ljusare än vad gångtunnlar brukar vara, ett exempel på en miljö som ska upplevas som trygg och tillgänglig för både kvinnor och män.

– Tunneln är ett lyckat samarbete och ett projekt som gav ökade kunskaper hos många inblandade. Tunneln är en plats där folk gärna strosar och går långsamt. Det tycker jag är ett bra betyg för en plats som inte bara tar utan kanske också ger energi, säger Linda.

Skapa förståelse och lyssna in behov

Webbplatsen ska skapa förståelse för hur långsiktig planering av staden kan ske så att den uppmuntrar människor att ta plats på lika villkor och minska segregation.

– Det handlar om att blanda bebyggelseformer, tillgång till kollektivtrafik, offentlig service och hur byggnader utformas. Att utveckla medborgardialoger och lyssna in barns, kvinnors, äldres behov är en viktig del i processen, säger Linda.

Den digitaliserade bussturen är en utveckling av de fysiska bussturerna som kommunen har ordnat under många år, för politiker, tjänstemän och besökare från Sverige och andra länder. Webbplatsen är finansierad av Boverket och Umeå kommun.

Kommentera:
Kommentarer
 1. Maria
  Tänd och utöka gatubelysningen i bostadsområdena, det vore ett bra steg mot "jämställda miljöer".
  # 16
  måndag, 6 november kl. 16:38
 2. Insidans redaktion   (Författarkommentar)
  Hej Maria! Bra med idéer och förslag! Lämna gärna via www.umea.se/medborgarslussen, så kommer de rätt i hanteringen. Insidan är kommunens personaltidning.
  # 31
  måndag, 6 november kl. 16:51
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarInsidan är Umeå kommuns personaltidning. Läs om medarbetare, verksamheter och händelser i kommunen, låt dig inspireras av andra och bidra själv med tips, inspiration och goda exempel.

Insidan vill bidra till gemenskap, nytta och glädje bland alla medarbetare. Kommunikationsenheten ger ut Insidan, normalt med tio nummer per år. Lämna gärna tips och synpunkter via www.umea.se/insidantips.

Umeå Kommun