SÖK

Nytt trådlöst gästnätverk

Nu finns kommunens nya gästnätverk över hela kommunen. Alla invånare som har ett bibliotekskort har ett permanent gästkonto. Du kan som anställd också skapa ett gästkonto till din gäst via den så kallade Sponsorportalen.

Sponsorportalen finns på Intranätet: Gästinloggning, trådlöst nät. Där finns information om hur du loggar in och hur du gör för att skapa gästkontot. 

Verksamheter som har behov av gästkonton som löper över längre tid kan kontakta IT kundsupport för hjälp. 

Det gamla gästnätverket WWW kommer att upphöra.

Kommentera:

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarInsidan är Umeå kommuns personaltidning. Läs om medarbetare, verksamheter och händelser i kommunen, låt dig inspireras av andra och bidra själv med tips, inspiration och goda exempel.

Insidan vill bidra till gemenskap, nytta och glädje bland alla medarbetare. Kommunikationsenheten ger ut Insidan, normalt med tio nummer per år. Lämna gärna tips och synpunkter via www.umea.se/insidantips.

Umeå Kommun