CSG med Sporrenmössor (2017)

Personalföreningen Sporren

Sporren är Umeå kommuns personalförening.

Namnet Sporren anknyter dels historiskt till den tid då Stadshusområdet var regemente (K4), dels till att stimulera, “sporra” personalen till aktiviteter i hälsobefrämjande syfte.

Alla anställda i Umeå kommun är medlemmar i Sporren, det vill säga alla som är anställda och arbetat och har fått lönebesked från Umeå kommun sedan 3 månader. Medlemskort finns på vårt kansli i Stadshuset, Norra flygeln samt i Stadshusets reception. Vi sänder gärna medlemskort till olika arbetsplatser för hela arbetsgruppen.

Vi vill inspirera våra medlemmar och låta dem prova-på nytt.

Från och med 1 januari 2011 är även pensionärer vara medlemmar i Sporren. Pensionärer kan vända sig till personal i receptionen på stadshuset för att erhålla ett medlemskort.

Anna Adolfsson är anställd som friskvårdsutvecklare och bemannar kansliet. Kansliet ligger i Norra flygeln bakom stadshuset, plan 1.

Till höger kan du äsa mer om föreningens stadgar, verksamhetsidén, hur styrelsen ser ut, finna protokoll och minnesanteckningar samt anmäla om du är intresserad av att arbeta med Sporren.

Dela med dig:

Sporrens kansli

Vi finns i Stadshuset, Norra flygeln och nås på 090-16 18 88 eller på sporren@umea.se

Vill du arbeta med Sporren?

Fyll i vår intresseanmälan om du vill bidra till/arbeta med Sporrens verksamhet.

Till webbformulär

Umeå kommun