Startsida Umeå kommun

RSS källor inom Bygga,bo och miljö

Detta innehåller flödet just nu

 • 2018-06-12
  Badbart i Täfteå och Nydala

 • 2018-05-31
  Lämna synpunkter på åtgärdsprogram mot buller

 • 2018-06-05
  Hur vill du att Tegs centrum ska utvecklas?

 • 2018-06-05
  Solel till bostadsrättsföreningen

 • 2018-04-27
  Konst är tema för sommarens blommor

 • 2018-03-28
  Ny plan- och bygglovtaxa

 • 2018-02-22
  Bättre luft i Umeå

 • 2018-02-21
  Sök bygglov i god tid

 • 2018-02-14
  Nya bostäder på Backen planläggs

 • 2018-02-14
  Skola och gymnastikhall i Bullmark

Öppna länken till RSS källan. Kopiera adressraden i webbläsarens adressfält och klistra in den i RSS läsaren.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.