Startsida Umeå kommun

RSS källor inom Bygga,bo och miljö

Detta innehåller flödet just nu

 • 2018-02-14
  Nya bostäder på Backen planläggs

 • 2018-02-14
  Skola och gymnastikhall i Bullmark

 • 2018-02-12
  Undersöker hur Umeåbornas livsstil påverkar klimatet

 • 2018-01-15
  Fråga om bygglov i kommunhörnan

 • 2018-01-19
  21 nya småhustomter i Hörnefors

 • 2018-01-11
  Ny förskola byggs öst på stan

 • 2017-11-24
  Tyck till om hållbar landsbygdsutveckling

 • 2017-10-23
  Kommer Ön att bli Umeås Manhattan?

 • 2017-10-13
  Ny förskola färdigbyggd väst på stan

 • 2017-10-11
  Utbildning om elbilar och elbilsladdning

Öppna länken till RSS källan. Kopiera adressraden i webbläsarens adressfält och klistra in den i RSS läsaren.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.