Startsida Umeå kommun

RSS källor för personaltidningen Insidan

Detta innehåller flödet just nu

 • 2017-05-02 10:58
  Skolelever under strömavbrott
  Beredd på en kris?
  8–14 maj arrangeras den första krisberedskapsveckan i Sveriges kommuner. Den vänder sig i första hand till dig som privatperson för att väcka uppmärksamhet och medvetenhet. Har du beredskap hemma? Hur klarar du dig vid en samhällskris? Vid ett långvarigt strömavbrott eller vid brist på dricksvatten? Vi kan också fundera på hur vi som kommunal verksamhet förbereder oss. Har vi gjort en risk- och sårbarhetsanalys? Har vi en plan för vad vi ska göra om krisen kommer? Hur ser vi till att verksamheten fungerar även vid en allvarlig samhällsstörning?Har du god beredskap hemma hos dig om en kris skulle inträffa? Bara 11 procent av landets befolkning har det. Krisberedskapsveckan ska höja den siffran och stärka beredskapen i hemmen. Vi vill också att våra kommunala verksamheter och samhället i övrigt ska fungera så bra som möjligt, även om vardagen vänds upp och ner.Planer för olika risker och hotKommunen arbetar på olika sätt med krisberedskap och på olika nivåer. Vi har till exempel planer för övergripande krishantering, kriskommunikation, skydd mot oljeutsläpp, pandemier, dammbrott och skyfall. Många verksamheter har egna krisplaner för den egna verksamheten. Hur ser det ut i din verksamhet? Finns det en plan? Känner du till vad den innebär? Prata med din chef om du vill veta mer.
  Hjälp att förbereda sigLäs i Insidan om Erika Viklund och hennes jobb som säkerhetssamordnare. Erika jobbar övergripande med att skapa god krisberedskap i kommunen och hjälper också enskilda verksamheter. Vill din verksamhet ha hjälp med att ta fram en krisplan, öva ett scenario eller göra en risk- och sårbarhetsanalys? Kontakta säkerhetsenheten via sakerhet@umea.se.
  Lär dig mer under krisberedskapsveckanMyndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) står bakom krisberedskapsveckan och tar hjälp av landets kommuner. Veckan är tänkt att återkomma för att på sikt stärka vår gemensamma förmåga att klara av samhällskriser. Krisberedskapsveckan vill också lyfta riskkommunikation, hur vi berättar om kända risker och hot för invånare, vad de skulle kunna innebära och hur vi bäst förbereder oss för att minimera konsekvenserna.
  Vill du som privatperson öka din kunskap och krisberedskap? Följ MSB:s och kommunens information under krisberedskapsveckan. Fredag 12 maj, klockan 13–16, har till exempel Brandförsvar och säkerhet ett informationsmöte på Renmarkstorget.


 • 2017-05-02 10:48
  Lev, tunneln vid Umeå C
  Följ jämställd stadsplanering
  Nu kan du via mobil, läsplatta, dator eller VR-glasögon ta del av kommunens stadsplanering och se resultat av ett långsiktigt arbete med genusfrågor. Den nya webbplatsen genderedlandscape.umea.se tar dig på en digitaliserad busstur till ett 20-tal platser som visar framgångsrikt jämställdhetsarbete, men också platser som är ojämställda.
  – Oavsett dina  tidigare kunskaper kanske du ser staden med andra ögon efter bussturen. Filmerna kan med fördel användas på arbetsplatser för att diskutera jämställdhetsfrågor, säger Linda Gustafsson, jämställdhetsstrateg.Förskola och gångtunnelKommunens första förskola från 1960-talet är en av platserna du får veta mer om. Förskolan är en symbol för framför allt kvinnors möjlighet att komma in på arbetsmarknaden och nå ekonomisk självständighet. Ett annat stopp är Lev, tunneln vid Umeå C. Den är bredare och ljusare än vad gångtunnlar brukar vara, ett exempel på en miljö som ska upplevas som trygg och tillgänglig för både kvinnor och män. – Tunneln är ett lyckat samarbete och ett projekt som gav ökade kunskaper hos många inblandade. Tunneln är en plats där folk gärna strosar och går långsamt. Det tycker jag är ett bra betyg för en plats som inte bara tar utan kanske också ger energi, säger Linda.Skapa förståelse och lyssna in behovWebbplatsen ska skapa förståelse för hur långsiktig planering av staden kan ske så att den uppmuntrar människor att ta plats på lika villkor och minska segregation.– Det handlar om att blanda bebyggelseformer, tillgång till kollektivtrafik, offentlig service och hur byggnader utformas. Att utveckla medborgardialoger och lyssna in barns, kvinnors, äldres behov är en viktig del i processen, säger Linda.Den digitaliserade bussturen är en utveckling av de fysiska bussturerna som kommunen har ordnat under många år, för politiker, tjänstemän och besökare från Sverige och andra länder. Webbplatsen är finansierad av Boverket och Umeå kommun.

 • 2017-02-13 13:18
  Yrken i Umeå kommun, collage
  Häng med Team Umeå kommun
  I Umeå kommun finns mer än 350 olika yrken. Vi vill nu berätta vilka vi är som jobbar här och vad vi gör. Det gör vi på ett av kommunens instagramkonton, @teamumeakommun. Vi vill också berätta varför det är en bra idé att söka sig till våra jobb i kommunen. Som du säkert vet behöver vi anställa omkring tusen medarbetare per år de närmaste åren. Genom att låna ut kontot till medarbetare hoppas vi skapa intresse för att jobba i Umeå kommun.
  @teamumeakommun kan du följa en person under en arbetsvecka. Först ut är Anna-Lena Ekeborg som är demensspecialiserad undersköterska. Läs också mer om Anna-Lena och hennes jobb i en av artiklarna i Insidan. Stafettpinnen går sedan vidare till någon annan, i en annan verksamhet. Det är hemligt vem det blir.
  Häng med på vår resa genom Umeå kommuns verksamheter, se vilka dina kollegor är och vad de gör. Vi hoppas att det ska bli en intressant och rolig resa!

 • 2017-02-13 12:58
  Dator med hänglås
  Säker på nätet?
  Vi utsätts allt oftare för riktade IT-attacker av olika slag, till exempel falska mejl och ransomware. För att förebygga säkerhetsproblem erbjuder IT alla anställda i Umeå kommun en onlinekurs i informationssäkerhet. Visst går du kursen?Sedan slutet av november har du fått en lektion per vecka via mejl. Hela kursen består av 23 lektioner. Du kan när som helst ta igen missade lektioner eller se en lektion på nytt. På sista sidan i varje lektion hittar du lektionslistan. Där kan du se vilka lektioner du har genomfört.
  Veckans lektion tar 2–4 minuterDu går igenom veckans lektion på din egen dator. Eftersom lektionerna är så korta tar det minimal tid från det dagliga arbetet. Samtidigt höjer vi vår gemensamma kunskap och beredskap när det gäller informationssäkerhet.
  Ingen inloggning behövs
  Mejlen kommer från Umeå kommun (noreply@umea.se). Det enda du behöver göra är att klicka på ”Starta lektionen” (ingen inloggning behövs).

 • 2017-02-13 12:34
  Man gör tumme upp
  Skicka en tummen upp
  Det finns många duktiga, engagerade och trevliga människor som jobbar för Umeå kommun. Här kan du skicka en hälsning och en "tummen upp" till någon/några av dem som du tycker har gjort något särskilt bra!Att uppmärksamma varandra i våra verksamheter bygger förtroende och ett "bra lag". Ta chansen att berätta om och uppmärksamma kollegor eller andra som gör ett bra jobb och förtjänar uppskattning.Skicka en tummen upp på www.umea.se/tummenupp

 • 2017-02-13 12:14
  Kommunhörnan
  Ta plats i kommunhörnan
  Alla kommunala verksamheter kan boka plats i kommunhörnan, kommunens informations- och mötsplats i Väven. Det kan vara för att visa upp en ny satsning, berätta om service och tjänster, fråga efter invånares synpunkter eller nå ut med information till nya grupper. Det kostar ingenting att "hyra" kommunhörnan.I kommunhörnan finns möjlighet till spontana samtal, samverkan och dialog med och mellan invånarna i kommunen. Besökare ska få en bättre inblick i kommunens verksamhet och de ska själva kunna ta del av de tjänster som finns.Aktiviteter och arrangemangHär kan vi visa angelägna aktiviteter och arrangemang för Umeås invånare och Vävens besökare. Besökare ska uppfatta Umeå kommun och våra verksamheter som tillgängliga och vi ”flyttar ut” en del av verksamheten för att nå nya målgrupper. Genom kommunhörnan ska besökare få kunskap om den service och de tjänster som kommunen erbjuder. Vi vill också att besökare och invånare i större utsträckning ska känna till utvecklingen av Umeå.KostnadsfrittKom närmare din verksamhets målgrupp på en av Umeås mest välbesökta platser. Det är helt gratis. Viss utrustning och teknik på plats ingår.Läs mer om kommunhörnan och boka plats (intranätet)

 • 2016-10-07 10:58
  Uttervägens boende på Toughest
  Uttervägen vågar och vinner
  Tillsammans har medarbetare och boende på Uttervägens gruppboende genomfört den 8 km långa terränghinderbanan i tävlingen Toughest. Det har uppmärksammats i TV, radio, tidningar och social medier den senaste tiden, både lokalt och nationellt. Det samarbete som utmaningen kräver har gett dem värdefulla insikter, både för att bemöta brukarna och för arbetsgruppen som ett team.
  – Att våga testa något nytt har gett oss stora erfarenheter, både om oss själva och om hur vi kan arbeta tillsammans med de personer vi hjälper i vårt arbete, säger Cecilia Brönemyr, medarbetare på Uttervägens gruppboende.
  Nya aktiviteter ger mersmakI mars hade boendet en hälsomånad och brukarna fick önska vilka aktiviteter de ville prova på. Det blev allt från att måla självporträtt till att prova att träna gruppass på träningsanläggning. Efteråt ville de fortsätta träna tillsammans och då väcktes idén att delta i Toughest. Från början var det mest på skoj, men snabbt var medarbetare och boende villiga att satsa all kraft på att ta träna inför tävlingen.
  Många timmars förberedelseUnder flera månader har de tillsammans med en personlig tränare tränat upp styrka, bålstabilitet, kondition och rörlighet genom högintensiv träning. De boende hejade på varandra under passen och peppade varandra att orka.
  – Vår tränare jobbade stenhårt för att brukarna skulle känna sig som ett lag och inte som en och en. Det motsäger mycket av de vi jobbar med, där individuella genomförandeplaner och fokus på individen är grunden. Helt plötsligt skulle hela gruppen se laget före jaget och de har stärkt alla i gruppen, säger Cecilia.
  – Det är häftigt att se hur våra brukare som ofta tar lång tid på sig i andra aktiviteter kan växla upp och köra i ett rätt högt tempo och byta övning precis lika fort som vem som helst på passet, fortsätter Cecilia.
  Fortsätter träna– Numera tränas det allt från två till fem pass i veckan. Det är inte bara gymmet utan jujutsu, ridning, innebandy och dans också. Några spelar också Pokémon. Vi tänker att träning ska vara roligt, berättar Cecilia.
  Utvecklande för gruppen– Vi är ett ganska nytt gruppboende, vilket innebär att vi är inne i en rollsökande fas. En så tuff utmaning som Toughest gör att vi nu vågar vara mer öppna mot varandra. Att vi redan vågar ge varandra feedback är nog bra inför kommande utmaningar.
  Tränarens sätt att tänka fick medarbetarna att använda de arbetssätt de lärt sig genom utbilning i delaktighetsmodellen.– Man blir stärkt av att vara en grupp och vi märker att gruppen nu har lättare att uttrycka sina känslor både själva och i grupp. Det gör att vi som personalgrupp utvecklas hela tiden, fortsätter Cecilia.
  – Vi har blivit ett sammansvetsat gäng. I träningslokalen och ute i terrängen är vi inte längre medarbetare och brukare, vi är ett team som kämpar tillsammans, säger Cecilia.

 • 2016-10-07 10:58
  Konferens
  Sporren samlade många
  Umeå kommuns personalförening Sporren blev utsedd till årets personalförening 2015, som Insidan har berättat tidigare. Med anledning av det fick Sporren arrangera årets konferens för Kommunanställdas fritidsförbund på Väven i slutet av september.Femtio deltagare från nitton kommuner samlades för att inspireras och byta erfarenheter. Under två dagar fick deltagarna lära sig mer om Umeå och Umeå kommun, lyssna på levande musik och besöka Guitars museum. Dessutom arbetade deltagarna med visioner om framtidens personalförening och lyssnade till inspirerande föreläsare.
  Flera hundra medarbetare och Sporren-medlemmar var också med på andra dagens föreläsningar av Jenny Åkerman och Olof Röhlander, som berättade hur vi kan lära oss att få mer gjort och samtidigt njuta av det.
  På Sporrens webbplats www.umea.se/sporren finns material från föreläsare och sammanfattning av konferensen. Nästa år sker konferensen i Vänersborg, vars personalklubb är Årets fritidsförening 2016.Insidan säger återigen grattis till Sporren, och till alla medarbetare i Umeå kommun som är medlemmar i Sporren.

 • 2016-10-07 10:57
  Delegation från Umeå kommun vid prisutdelning
  Prisad som arbetsgivare
  Umeå har utsetts till Årets kommun inom "Employer Branding 2016"*. Umeå kommun är engagerad och planerar för att attrahera rätt kompetens. Juryn tycker också att kommunen har lyckats visa vilken bredd av möjligheter det finns för bland annat ingenjörer.Företaget Universum Communications, som står bakom nomineringarna, arbetar med forskning, rådgivning och undersökningar när det gäller företags och organisationers attraktivitet som arbetsgivare. Varje år delar företaget ut utmärkelser till arbetsgivare som på olika sätt arbetar för att vara attraktiva för att locka till sig kompetenta medarbetare.
  En jury har nominerat sex kommuner för att sedan utse Umeå som vinnare. De övriga kommunerna var Göteborg, Täby, Norrköping, Linköping och Huddinge.
  Jury består av Per Ericsson, personaldirektör Husqvarna; Torgny Johnsson, personaldirektör Infranord; Petter Nylander, vd Universum Communications; Claes Peyron, vd Nova. Vinnaren presenterades 28 september vid Universum talent Excellence Summit and Awards, Stockholm.
  * Employer Branding handlar om hur ett företag eller en organisation hanterar sitt varumärke som arbetsgivare gentemot potentiella, nuvarande och tidigare medarbetare.
  Universums motiveringUmeå kommun har på ett mycket långsiktigt sätt arbetat med frågorna och genom detta lyckats skapa starka och hållbara resultat. Ledningen är engagerad i frågorna och man har genom sitt arbete lyckats visa på den bredd av möjligheter som bland annat finns för ingenjörer inom kommunen. Denna kommun attraherar akademiker brett och tillhör genom sitt arbete en av de mest attraktiva kommunerna i landet. Vi är övertygade om att denna kommun genom sitt arbete kan inspirera många andra kommuner till stordåd i frågorna.

 • 2016-10-05 13:39
  Pratbubbla med text
  Lämna tips till Insidan
  I Umeå kommun arbetar cirka 11 900 medarbetare. Varje dag gör vi alla på olika sätt viktiga insatser för Umeå. Insidan vill uppmärksamma en eller flera medarbetare som på något sätt inspirerar andra. Det kan till exempel vara genom ett effektivt arbetssätt, ett bra förhållningssätt, det kan också vara att berätta om ett ovanligt eller vanligt yrke, eller något annat.Har du något du vill uppmärksamma?
  Lämna tips till Insidans redaktion
  Tips som blir en artikel i Insidan belönas med två biobiljetter!

Öppna länken till RSS källan. Kopiera adressraden i webbläsarens adressfält och klistra in den i RSS läsaren.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.