Startsida Umeå kommun

Alternativa drivmedel

Tankställen för alternativa drivmedel till fordon är inte kommunal verksamhet. För att hitta tankställen, se följande webbplatser:

Etanol E85

www.etanol.nu och även via respektive bränslebolags egna webbplatser.

El

www.uppladdning.nu​

Biogas/naturgas

www.fordonsgas.se och www.gasbilen.se
I dag finns ingen biogas-/naturgasmack i Umeå.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.