Startsida Umeå kommun

Deklaration och skatt

Skatteverket hanterar beskattning, fastighetstaxering, folkbokföring och registrering av bouppteckningar. Det är inte kommunen som gör det. Skatteverket utfärdar id-kort för personer som är folkbokförda i Sverige och bevakar statens fordringar.

Verksamheten bedrivs till största delen via Skatteverkets kontor, som finns över hela landet. Kontoren tar emot och granskar deklarationer och hanterar andra skatteärenden åt medborgare och företag. En del kontor sköter även folkbokföringsärenden, som flyttningar och personbevis, och bouppteckningsärenden.

Lämna deklaration

Du kan deklarera elektroniskt via sms, telefon, app eller en e-tjänst på Skatteverkets webbplats. Du kan också skicka din deklaration på papper till den adress som står på din deklarationsblankett eller lämna den direkt till ditt lokala skattekontor.

Mer information

Läs mer om Skatteverkets verksamhet: www.skatteverket.se

Kontakta och hitta till
Skatteverket i Umeå
(www.skatteverket.se)

Andra myndigheter (länkar)

Sidan har granskats 2018-06-01

Sidans kortadress: www.umea.se/deklaration

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.