Startsida Umeå kommun

Hur kan du använda diariet?

Hur söker jag med enskilda ord?

Sök på enskilda ord i ärenderubriken genom att markera ordet med procenttecken: till exempel "%remiss%". Då får du fram alla ärenden som innehåller ordet.

Hur söker jag i ett visst diarium?

Sök vad som har kommit till ett visst diarium genom att markera respektive nämnd i rullisten och ange datum.

Vad har hänt i ett ärende?

När du har hittat ett ärende, klicka på ärenderubriken (blåmarkerad) för att se en lista över händelser, det vill säga vad som har hänt i ärendet.

Hur begär jag ut allmänna handlingar?

Kontakta registrator för att begära ut allmänna handlingar.

Hur begär jag ut handlingar från en nämnd som har upphört?

Kontakta registrator för berörd facknämnd.

Hur hittar jag handlingar för miljö- och hälsoskyddsnämnden?

Handlingar för miljö- och hälsoskyddnämnden finns inte i diaret på webben.
Kontakta registrator för miljö- och hälsoskyddnämnden.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.