Startsida Umeå kommun

Registratorer för nämnder

Kontakta registrator för respektive nämnd om du har frågor om nämndernas diarium, eller vill ta del av allmänna handlingar.


Nämnd

Registrator / verksamhet

Telefon

Mejl

Kommunstyrelsen

Anna Holmstedt

090-16 23 98

anna.holmstedt@umea.se


Tomas Jakobsson

090-16 12 37

tomas.jakobsson@umea.se


Therese Stellén

090-16 40 50

therese.stellen@umea.se

Kommunstyrelsen, personalfrågor

Kerstin D Persson

090-16 11 56

kerstin.d.persson@umea.se

Brand- och räddningsnämnden

Susanne Ångdal

090-16 22 09

susanne.angdal@umea.se

Byggnadsnämnden

Hannele Häkkinen

090-16 13 34

hannele.hakkinen@umea.se

Bostadsanpassning

Bostadsanpassning

090-16 23 06

bab@umea.se

Bygglov

Plan och bygg, kundtjänst

090-16 13 61

bygglov@umea.se

Detaljplanering

Plan och bygg, kundtjänst

090-16 13 61

detaljplanering@umea.se

Lantmäteri

Lantmäteri

090-16 13 00

lantmateri@umea.se

Lantmäterimyndigheten

Lantmäterimyndigheten

090-16 13 28

lantmaterimyndigheten@umea.se

Fritidsnämnden

Fritid


umea.fritid@umea.se

För- och grundskolenämnden

Helene Hopfgarten

090-16 12 79

helene.hopfgarten@umea.se


Lena Lindberg

090-16 17 06

lena.lindberg@umea.se

Gymnasie- och vuxen­utbildningsnämnden

Helene Hopfgarten

090-16 12 79

helene.hopfgarten@umea.se


Lena Lindberg

090-16 17 06

lena.lindberg@umea.se

Individ- och familjenämnden

Yvonne Claesson

090-16 10 12

yvonne.claesson@umea.se

Kulturnämnden

Kultur


umea.kultur@umea.se

Miljö- och hälsoskydds­nämnden (separat diarium)

Chatrin Lindgren

090-16 16 91

chatrin.lindgren@umea.se

Socialnämnden (nämnden har upphört)

Yvonne Claesson

090-16 10 12

yvonne.claesson@umea.se

Tekniska nämnden
Fastighet

Anna Bugaeva

090-16 23 49

anna.bugaeva@umea.se

Gator och parker

Ulla Nilsson

090-16 14 43

ulla.nilsson.2@umea.se

Valnämnden

Marie Sandström

090-16 12 35

marie.sandstrom.2@umea.se

Äldrenämnden

Yvonne Claesson

090-16 10 12

yvonne.claesson@umea.se

Överförmyndarnämnden

Maria Strömberg

090-16 31 32

maria.stromberg@umea.se


Susanne Töyrä

090-16 28 67

susanne.toyra@umea.se

 

Diarier och handlingar för kommundelsnämnder?

För frågor som gäller de tidigare kommundelsnämnderna Holmsund-Obbola, Hörnefors och Sävar, vänd dig till respektive facknämnd. Kontakta till exempel registrator för fritidsnämnden om det gäller fritidsfrågor.

Sidan har granskats 2018-11-26

Sidans kortadress: www.umea.se/registratorer

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.