Startsida Umeå kommun

Registratorer för nämnder

Kontakta registrator för respektive nämnd om du har frågor om nämndernas diarium, eller vill ta del av allmänna handlingar.


Nämnd

Registrator / verksamhet

Telefon

Mejl

Kommunstyrelsen

Anna Holmstedt

090-16 23 98

mejl


Tomas Jakobsson

090-16 12 37

mejl


Kerstin Magnusson

090-16 12 43

mejl

Kommunstyrelsen, personalfrågor

Kerstin D Persson

090-16 11 56

mejl

Byggnadsnämnden

Hannele Häkkinen

090-16 13 34

mejl

Bostadsanpassning

Bostadsanpassning

090-16 23 06

mejl

Bygglov

Plan och bygg, kundtjänst

090-16 13 61

mejl

Detaljplanering

Plan och bygg, kundtjänst

090-16 13 61

mejl

Lantmäteri

Lantmäteri

090-16 13 00

mejl

Lantmäterimyndigheten

Lantmäterimyndigheten

090-16 13 28

mejl

Fritidsnämnden

Fritid


mejl

För- och grundskolenämnden

Helene Hopfgarten

090-16 12 79

mejl


Lena Lindberg

090-16 17 06

mejl

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Helene Hopfgarten

090-16 12 79

mejl


Lena Lindberg

090-16 17 06

mejl

Individ- och familjenämnden

Yvonne Claesson

090-16 10 12

mejl

Kulturnämnden

Kultur


mejl

Miljö- och hälsoskyddsnämnden (separat diarium)

Chatrin Lindgren

090-16 16 91

mejl

Socialnämnden (nämnden har upphört)

Yvonne Claesson

090-16 10 12

mejl

Tekniska nämnden
Brandförsvar och säkerhet

Louise Moritz

090-16 22 09

mejl

Fastighet

Anna Bugaeva

090-16 23 49

mejl

Gator och parker

Ulla Lidman

090-16 14 43

mejl

Valnämnden

Marie Sandström

090-16 12 35

mejl

Äldrenämnden

Yvonne Claesson

090-16 10 12

mejl

Överförmyndarnämnden

Emma Majlöv Modig

090-16 31 20

mejl


Susanne Töyrä

090-16 28 67

mejl

 

Diarier och handlingar för kommundelsnämnder?

För frågor som gäller de tidigare kommundelsnämnderna Holmsund-Obbola, Hörnefors och Sävar, vänd dig till respektive facknämnd. Kontakta till exempel registrator för fritidsnämnden om det gäller fritidsfrågor.

Sidan har granskats 2017-07-18

Sidans kortadress: www.umea.se/registratorer

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar
Felanmälan
Förslag, synpunkter

Genvägar

Sök på umea.se/kommun

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.